معرفی گروه

گروه مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد از مهرماه 1371 با پذيرش 20 دانشجو در مقطع کارشناسي مهندسي شيمي گرايش صنايع گاز, فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر اين گروه در مقطع کارشناسي در سه رشته­ي1- مهندسي شيمي (بدون گرايش - 399 دانشجو)، 2- مهندسي نفت (101 دانشجو) و 3- مهندسي پليمر (71 دانشجو)، در مقطع کارشناسي ارشد در 8 گرايش (271 دانشجو) و در مقطع دکتري (بدون گرايش و گرايش پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي - 79 دانشجو) فعال است. همچنين اين گروه داراي پژوهشکده نفت و گاز و آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي: 1-تحقيقاتي مهندسي شيمي­، 2- غشا و جداسازی گازی، 3- جاذب­ها و کاتاليست­هاي صنعتي و محيط زيست، 4- شیمی و لوله‌هاي گرمایی، 5- بهينه ­سازي فرآيندهاي نفت و گاز، 6-بيوتکنولوژي، 7- صنايع غذايي، 8- نانوفناوري، 9- مدلسازي و شبيه‌سازي فرآيندهاي گاز، 10- آزمون های قطعات پلیمری، 11- سامانه های پلیمری چندجزئی، 12- آناليز گاز، 13-  پايلوت پلنت مهندسي شيمي، 14- آزمون های حفاظت صنعتی، 15- مهندسی نفت و گاز و دو آزمايشگاه آموزشي 1-کنترل فرآيند و 2- عمليات واحد مي‌باشد.

گرايش­هاي تحصيلي موجود:

مقطع

گرايش

کارشناسي

---

کارشناسي ارشد

مهندسي پليمر

صنايع غذايي

فرآوري و انتقال گاز

فرآيندهاي جداسازي

بيوتکنولوژي

طراحي فرآيند

نانوفناوري

مدلسازي, شبيه سازي و کنترل

دکتري

----

پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي

 مديران گروه مهندسي شيمي از سال 1371 تا کنون:

نام و نام خانوادگي

مرتبه علمي

دوران تصدي

دکتر سيدحسين نوعي باغبان

استاديار

1371 تا 1372

دکتر بابک امين‌شهيدي

استاديار

1372 تا1378

دکتر علي احمدپور

استاديار

1378 تا1380

دکتر اکبر شاهسوند

استاديار

1380 تا1381

دکتر محمدتقي حامدموسويان

استاديار

1381تا1383

دکتر محمدعلي فنائي شيخ‌الاسلامي

استاديار

1383تا1385

دکتر محمدتقي حامدموسويان

دانشيار

1385تا1390

دکتر مهدي پورافشاري چنار

دانشيار

1390تا1394

دکتر علي احمدپور

استاد

1394 تا کنون

 

رديف

نام خانوادگي

نام

رتبه علمي

تخصص و زمينه هاي تحقيقي مورد علاقه

تلفن

(کد مشهد : 051)

1

احمدپور

علي

استاد

کاتاليست جذب سطحي- محيط زيست - نانوفناوري

38805006 و 38806123

2

اخلاقي اميري

حسينعلي

استاديار

مخازن هيدروکربني ازدياد برداشت نفت و گاز جريان در محيط هاي متخلخل مکانيک سيالات

38805155

3

اخوان مهدوي

محمود

استاديار

بيوتکنولوژي بيو انفورماتيک

38805008

4

امين شهيدي

بابک

دانشیار

ازدياد برداشت از مخازن - توسعه ميادين هيدروکربني - چاه آزمايي

38805033

5

بني‌آدم

مجيد

دانشيار

نانولوله هاي کربني جداسازي

38805031

6

پاکيزه

مجيد

استاد

ساخت غشا- فرآيندهاي جداسازي غشايي انتقال جرم در فرآيندهاي غشايي جذب سطحي نانوذرات

38805020

7

پناهي

مهدي

استاديار

کنترل گسترده (Plantwide Control) فرآيندهاي شيميايي- طراحي فرآيند, شبيه‌سازي و بهينه‌سازي فرآيندهاي نفت, گاز و پتروشيمي- فرآيندهاي تبديلات گازي (GTL)

38805173

8

پورافشاري چنار

مهدي

دانشيار

جداسازي غشائي- فرآوري و انتقال گاز - طراحي فرآيندهاي شيميايي

38805024

9

حامدموسويان

محمد تقي

استاد

خشک کن - صنايع غذايي نانو تکنولوژي جداسازي

38805040

10

حجازي

بيژن

استاديار

طراحي فرآيندهاي شيميايي

38805134

11

دشتي

علي

استاديار

پليمريزاسيون - سنتز کاتاليست و پليمرها طراحي فرآيندهاي پتروشيمي و   تبديلات گازي-مدلسازي و شبيه سازي - فناوري ساخت قطعات لاستيكي

38805149

12

سرگلزايي

جواد

استاد

فوق بحراني مدلسازي و شبيه‌سازي سيستم‌هاي هوشمند غشاء محيط زيست

38805125

13

سلجوقي

احسان

دانشيار

غشاء و فرآيندهاي غشايي - نانو

38805115

14

شاهسوند

اکبر

دانشيار

جذب از گاز شبکه هاي عصبي مصنوعي بهينه سازي فرآيندها جذب سطحي

38805124

15

عارفي نيا

رضا

استاديار

کامپوزيت‌هاي پليمري پوشش‌هاي ضد خوردگي فرآيند شکل دهي پليمرها بازدارنده هاي ضد خوردگي

38805151

16

فرهاديان

نفيسه

دانشیار

طراحي فرآيندها- نانوتکنولوژي نانو محاسبات
دارو رساني

38805140

17

فنايي شيخ الاسلامي

محمد علي

دانشیار

مدل سازي شبيه سازي و کنترل فرآيند

38805061

18

قشلاقي

رضا

استاديار

بيوتکنولوژي بيو انرژي

38805066

19

کارخانه چي

حامد

استاديار

جداسازي و صنايع پليمر

-

20

کريمي

مهدي

استاديار

طراحي فرآيند، بهينه سازي و شبيه سازي

38805014

21

مظلومي

سيد حسين

استاديار

فرآوري گاز جداسازي ترموديناميک کاربردي

38805055

22

مغربي

مرتضي

دانشيار

سنتز, پس‌فرآوري و كاربرد نانولوله‌هاي كربني- دستگاه‌هاي تعيين مشخصات- سنجش و مديريت دانش- Technical Writing

38805133

23

مقصود

زهرا

استاديار

سامانه هاي پليمري چندجزئي (آلياژ پليمرها, نانوکامپوزيت هاي پليمري, ترموديناميک جدايي فازي) غشاهاي پليمري

38805144

24

موسوي

سيد محمود

استاد

غشاء و فرايندهاي غشايي- مدلسازي و شبيه‌سازي- محيط زيست

38805067

25

نوعي باغبان

سيد مصطفي

استاديار

پديده هاي انتقال و جداسازي مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي انرژي هاي تجديدپذير

38805102

26

يساري

الهام

استاديار

مدلسازي و شبيه سازي و کنترل بهينه سازي در مهندسي شيمي و نفت

38805179

 

 نشاني : مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

تلفن:           38806123 - 38816840-051

دورنگار:       38807186-051