اطلاعیه مراجعه آقای شالچیان

قابل توجه آقای شالچیان

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

لطفاً در اسرع وقت به سرکار خانم دکتر فرهادیان مراجعه نمایید.

دفتر گروه- 8تیر94