جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی ورودی 1394

جلسه معارفه روز دوشنبه 94/6/30 ساعت 10 در محل آمفی تئاتر ابوریحان دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

شرکت در این جلسه الزامی است.