فرصت دفاع از پیشنهاده برای دانشجویان دکتری ورودی 93 و 94

قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی 1393 و 1394:

بعد از قبولی در امتحان جامع, دانشجو فقط دو ترم فرصت دارد از پیشنهاده خود دفاع کند. پس از آن, دانشجو باید یک ترم مرخصی تحصیلی گرفته و در همان ترم از پیشنهاده خود دفاع نماید.