اخطار در خصوص ویروس جدید کامپیوتری

به تازگي ويروسي در دانشكده مشاهده گرديده كه از كابر در خواست ميكند بر اساس سيستم عامل دستگاه ( لپ تاپ ، مويايل و يا تبلت ) خود نرم افزاري را نصب نمايد تا بتواند به اينترنت متصل شود كه اين پيغام جعلي بوده (تصوير اين پيغام به شرح ذیل ميباشد لطفا ملاحظه شود ) و  نبايد نرم افزار پيشنهاد شده را نصب كنيد زيرا باعث حذف شدن اطلاعات ميشود و يا سيستم عامل دستگاه شما را از كار مي اندازد.