لزوم اخذ کارنامه ارزیابی جسمانی و ساختار حرکتی توسط دانشجویان جدید الورود کارشناسی

قابل توجه دانشجویان جدید الورود گرامی

  به اطلاع کلیه دانشجویان جدیدالورود عزیزی که در طرح ارزیابی  جسمانی و ساختار حرکتی شرکت ننموده اند میرساند؛ می بایست در تاریخ های تعیین شده در ذیل جهت انجام تست به اداره کل تربیت بدنی مراجعه فرمایند.
بدیهی است دانشجویانی که در تاریخ های مقرر در طرح مذکور شرکت ننمایند، انجام تست در زمان دیگر برای ایشان مستلزم پرداخت هزینه می باشد. همچنین با توجه به ضرورت آگاهی از وضعیت جسمانی و قلب وعروق، انتخاب واحد تربیت بدنی از ترم آینده منوط به داشتن کارنامه ارزیابی جسمانی و ساختار حرکتی می باشد.

دانشکده مهندسی    

خواهران : تاریخ 16و18و20 آبان, ساعت: 13 الی 18 عصر  

برادران : تاریخ 17و19 آبان, ساعت: 13 الی 18 عصر

                                                                                                  مرکز مشاوره ورزشی
                                                                                اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد