المپیاد علمی دانشجویی - قابل توجه دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی

تمديد مهلت ثبت نام براي آزمون كارشناسي ارشد تا پايان روز 4 شنبه 25 آذر ماه و به تبع آن مهلت ثبت نام دانشجويان سال سوم و چهارم كارشناسي در بيست و يكمين المپياد علمي دانشجويي:

شرایط و ضوابط المپیاد

شرایط شرکت و تسهیلات پرداختی