آشنايي با صنايع بالادستي نفت و گاز و جايگاه ايران در اين حوزه- سخنران: جناب آقای دکتر اخلاقی امیری

 عنوان سخنراني: آشنايي با صنايع بالادستي نفت و گاز و جايگاه ايران در اين حوزه

سخنران: دكتر حسين اخلاقي اميري، فوق دكتري مهندسي نفت، عضو هيات علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي

زمان برگزاري: سه شنبه 24 آذرماه ساعت 12:30

مكان : سالن اجتماعات خواجه نصير طوسي دانشكده مهندسي

چكيده: در اين سخنراني پس از آشنايي اوليه با مخازن هيدروكربني به تعريف واژه "بالادستي" و تفاوت آن با "پايين دستي" در صنايع نفت و گاز پرداخته خواهد شد و بخش هاي مختلف بالادستي نفت و گاز شامل اكتشاف، حفاري، مهندسي مخزن و بهره برداري تشريح مي گردد. همچنين به تاريخچه اي از صنايع بالادستي در جهان و ايران و جايگاه فعلي كشورمان در حوزه بالادستي از جمله سهم ميادين نفت و گاز ايران در جهان، ميزان توليد روزانه نفت پيش از انقلاب تا امروز تحت تاثير عوامل مختلف شامل تحريم ها، وضعيت توليد كشورهاي عضو اوپك، قيمت نفت و ... اشاره خواهد شد.