سخنرانی: كارآفريني بانوان در يك اقتصاد مردسالار، يك تجربه موفق


عنوان سخنراني:
كارآفريني بانوان در يك اقتصاد مردسالار، يك تجربه موفق

سخنران:
خانم مهندس اسلامي، مدير عامل شركت كيهان كاوان كوشا

زمان برگزاري: يكشنبه 18 بهمن ماه ساعت 12:30 تا 14
مكان : سالن اجتماعات خواجه نصير طوسي دانشكده مهندسي


برخي از سمت هاي ايشان در مدت فعاليت اجرايي:
مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت شهركهاي صنعتي از سال 81 تا 84
رئيس هيات مديره موسسه كارآفريني زنان توانمند خراسان رضوي
مديرعامل شركت تحقيقاتي فولاد و معدن ليان كاوان كانيها
نايب رئيس هيات مديره كانون زنان بازگان اتاق ايران
عضو هيات مديره انجمن ملي زنان كارآفرين