مسابقه برنامه نويسي به زبان Matlab

مسابقه برنامه نويسي به زبان Matlab در خصوص فرايندهاي مهندسي شيمي بهار سال 1395 در دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي شود دانشجويان علاقمند جهت ثبت نام در اسرع وقت به دفتر گروه مهندسي شيمي مراجعه نمايند.