اطلاعیه در خصوص زمان تخلیه خوابگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی ساکن در خوابگاه های دانشگاه می رساند, با توجه به برقراری کلاس های آموزشی تا تاریخ چهارشنبه 94/12/26 خواهشمند است حداکثر تا روز جمعه 94/12/28 نسبت به تخلیه خوابگاه ها اقدام نمایید.

مدیریت دانشجویی دانشگاه