اولین کنفرانس بین المللی بیوتکنولوژی - 29 و 30 فروردین 96   
چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی - 19 و 20 اردیبهشت ماه 96
اولین کنفرانس بین المللی روش های بهبود / ازدیاد برداشت نفت و گاز - 2 تا 4 اردیبهشت ماه 96
اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی GPP
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی - 9 الی 11 اسفند 95- صفحه اول - صفحه دوم
دومین جایزه ملی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی
مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد
هفدمین کنفرانس دینامیک شاره ها شهریور 96- صفحه 1  - صفحه 2
دومین کنفرانس ملی HSE در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3
مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
چهارمین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
دهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد - دوم دی 95
فراخوان مقاله و ثبت نام کنفرانس ترمودینامیک و انتقال جرم و حرارت - 20 آبان 95
فراخوان مقاله و ثبت نام ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست - 2 دی 95
فراخوان مقاله و ثبت نام هفتمین کنفرانس مهندسی فرآیند - 20 آبان 95
هفتمین همایش علمی مدیریت آب، پساب و پسماند - 2 دی 95
فراخوان مقاله و ثبت نام هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن - 20 آبان 95
دوره آموزشی مدیریت انرژی