اطلاعیه فوری در خصوص انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد مهندسي شيمي

نظر به اينکه براي اخذ درس جايگزين، مجوز کميته تحصيلات تکميلي گروه، مورد نياز مي باشد، دانشجوياني که بدون مجوز کميته تحصيلات تکميلي گروه، درس جايگزين از گرايش ديگر اخذ نموده اند، لازم است هرچه سريعتر نسبت به حذف آن اقدام نمايند. در غير اينصورت شامل جريمه خواهند شد.

مدير گروه مهندسي شيمي