لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. شیمی تجزیه ( دکتر غلامحسین رونقی)
 2. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر )
 3. آزمایشگاه شیمی تجزیه ( دکتر )
 4. شیمی عمومی مهندسی شیمی ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 5. شیمی عمومی مهندسی شیمی ( دکتر رضا تکجو چلارس)
 6. شیمی عمومی مهندسی شیمی ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 7. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر هاشم شاهوار)
 8. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر محمدهادی امینی)
 9. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر ریحانه اکبری)
 10. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر هاشم شاهوار)
 11. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر مصطفی قناد)
 12. نقشه کشی صنعتی -1 ( دکتر هاشم شاهوار)
 13. برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 14. برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر بیژن حجازی)
 15. برنامه نویسی کامپیوتر ( دکتر بیژن حجازی)
 16. محاسبات عددی ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 17. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 18. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 19. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 20. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 21. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 22. آزمایشگاه شیمی عمومی ( دکتر سید حسن کاظمی ریابی)
 23. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر مژگان اشرفی)
 24. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر مژگان اشرفی)
 25. آزمایشگاه شیمی آلی ( دکتر آرزو محمدی نژاد)
 26. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر مهران کدخدایان)
 27. استاتیک و مقاومت مصالح ( دکتر مجتبی ایزدی)
 28. شیمی آلی ( دکتر علی شیری)
 29. شیمی آلی ( دکتر علی شیری)
 30. ریاضیات مهندسی ( دکتر مجید بنی ادم)
 31. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 32. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 33. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 34. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 35. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر محمدتقی حامدموسویان)
 36. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر بیژن حجازی)
 37. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر بیژن حجازی)
 38. کارگاه نرم افزار مهندسی ( دکتر )
 39. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر علیرضا تیمورتاش)
 40. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر احسان سوختانلو)
 41. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر امیرحسین زرعی جورشری)
 42. آزمایشگاه مکانیک سیالات ( دکتر علیرضا تیمورتاش)
 43. سینتیک و طرح رآکتور ( دکتر علی احمدپور)
 44. سینتیک و طرح رآکتور ( دکتر سیدمصطفی نوعی باغبان)
 45. انتقال جرم ( دکتر اکبر شاهسوند)
 46. انتقال جرم ( دکتر )
 47. کاربردریاضیات درمهندسی شیمی ( دکتر الهام یساری)
 48. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر محمدباقر آیانی)
 49. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر سیدعلی ناقدی فر)
 50. آزمایشگاه انتقال حرارت ( دکتر علی اسماعیلی)
 51. عملیات واحد -1 ( دکتر سیدمحمود موسوی)
 52. عملیات واحد -1 ( دکتر مجید پاکیزه)
 53. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر آزاده شیرافکن)
 54. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر وحید زینلی)
 55. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر ملیحه هروی)
 56. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر وحید زینلی)
 57. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر آزاده شیرافکن)
 58. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر ملیحه هروی)
 59. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر شیرین کیانی)
 60. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر حجت بنازاده)
 61. آزمایشگاه عملیات واحد ( دکتر شیرین کیانی)
 62. عملیات واحد -2 ( دکتر مجید پاکیزه)
 63. طرح و اقتصاد ( دکتر زهرا مقصود)
 64. شیمی فیزیک ( دکتر فاطمه موسوی بایگی)
 65. شیمی فیزیک ( دکتر محمدحسن انتظاری)
 66. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 67. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 68. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 69. آزمایشگاه شیمی فیزیک ( دکتر طاهره ضیائی سیستانی)
 70. موازنه جرم و انرژی ( دکتر اکبر شاهسوند)
 71. موازنه جرم و انرژی ( دکتر احسان سلجوقی)
 72. موازنه جرم و انرژی ( دکتر احسان سلجوقی)
 73. موازنه جرم و انرژی ( دکتر مهدی کریمی)
 74. انتقال حرارت -1 ( دکتر سیدمصطفی نوعی باغبان)
 75. انتقال حرارت -2 ( دکتر نفیسه فرهادیان)
 76. انتقال حرارت -2 ( دکتر )
 77. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 78. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 79. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 80. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 81. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 82. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 83. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 84. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 85. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 86. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر محمدحسین واحدی)
 87. آزمایشگاه کنترل فرآیند گاز ( دکتر احمد فنائی شیخ الاسلامی)
 88. آشنایی بامهندسی شیمی ( دکتر )
 89. مکانیک سیالات -1 ( دکتر جواد سرگلزائی)
 90. مکانیک سیالات -2 ( دکتر حسینعلی اخلاقی امیری)
 91. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 92. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر مریم پهلوان)
 93. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر سیدحیدر رجایی شوشتری)
 94. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر )
 95. کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( دکتر )
 96. کنترل فرآیند -1 ( دکتر مهدی پناهی)
 97. کنترل فرآیند -2 ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 98. کنترل فرآیند -2 ( دکتر )
 99. بیوشیمی عمومی ( دکتر راضیه جلال)
 100. شیمی آلی 2 ( دکتر علی شیری)
 101. انتقال وتوزیع گاز ( دکتر مرتضی مغربی)
 102. فرآیندهای پالایش ( دکتر علی دشتی)
 103. فرایندهای پتروشیمی ( دکتر )
 104. ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 ( دکتر بابک امین شهیدی)
 105. ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ( دکتر رضا قشلاقی)
 106. ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ( دکتر رضا عارفی نیا)
 107. کارآموزی ( دکتر )
 108. پروژه ( دکتر )
 109. مبانی مهندسی پلیمر ( دکتر )
 110. مبانی مهندسی پلیمر ( دکتر )
 111. خوردگی ( دکتر رضا عارفی نیا)
 112. مهندسی محیط زیست ( دکتر )
 113. مهندسی احتراق ( دکتر )
 114. فرایند های صنایع گاز ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 115. مهندسی بیوشیمی ( دکتر محمود اخوان مهدوی)
 116. طراحی دستگاههای تبادل جرمی و حرارت ( دکتر مهدی کریمی)
 117. محاسبات مهندسی پالایش ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 118. پایان نامه ( دکتر )