لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر مجید بنی ادم)
 2. عملیات فرآوری گاز ( دکتر اکبر شاهسوند)
 3. ترمودینامیک پیشرفته ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 4. انتقال حرارت پیشرفته ( دکتر احسان سلجوقی)
 5. سنیتک وطرح رآکتور پیشرفته ( دکتر سیدمصطفی نوعی باغبان)
 6. محاسبات عددی پیشرفته ( دکتر علی دشتی)
 7. روشهای پژوهشی ( دکتر مرتضی مغربی)
 8. خواص مهندسی پلیمرها ( دکتر علی دشتی)
 9. فرایندهای شکل دادن پلیمرها ( دکتر رضا عارفی نیا)
 10. طراحی سیستم های کنترل به کمک کامپیوتر ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 11. سمینار ( دکتر )
 12. سمینار ( دکتر رضا قشلاقی)
 13. سمینار ( دکتر )
 14. مدلسازی ومشابه سازی ( دکتر الهام یساری)
 15. انتگراسیون فرآیندها ( دکتر نفیسه فرهادیان)
 16. انتقال جرم پیشرفته ( دکتر مجید پاکیزه)
 17. پایان نامه ( دکتر )
 18. مدل سازی و شبیه سازی درصنایع غذایی ( دکتر سیدمحمود موسوی)
 19. مهندسی مخازن گازی ( دکتر حسینعلی اخلاقی امیری)
 20. مکانیک سیالات دوفازی ( دکتر بابک امین شهیدی)
 21. پدیده های انتقال ( دکتر مهدی پورافشاری چنار)
 22. طراحی راکتورهای بیو شیمیایی ( دکتر رضا قشلاقی)
 23. روشهای خاص جداسازی ( دکتر علی احمدپور)
 24. بهینه سازی ( دکتر مهدی پورافشاری چنار)
 25. تکنولوژی آنزیمها ( دکتر محمود اخوان مهدوی)
 26. روش های تعیین مشخصات ( دکتر مرتضی مغربی)
 27. رئولوژی پیشرفته سیالات پلیمر ( دکتر زهرا مقصود)
 28. جاذب های نانو ساختار ( دکتر علی احمدپور)
 29. کنترل گسترده واحد های شیمیایی ( دکتر مهدی پناهی)
 30. رئولوژی مواد غذایی ( دکتر جواد سرگلزائی)