لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. ریاضیات مهندسی پیشرفته ( دکتر مجید بنی ادم)
 2. عملیات فرآوری گاز ( دکتر اکبر شاهسوند)
 3. ترمودینامیک پیشرفته ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 4. ترمودینامیک پیشرفته ( دکتر سیدحسین مظلومی)
 5. دینامیک گازها ( دکتر جواد سرگلزائی)
 6. انتقال حرارت پیشرفته ( دکتر احسان سلجوقی)
 7. سنیتک وطرح رآکتور پیشرفته ( دکتر سیدمصطفی نوعی باغبان)
 8. محاسبات عددی پیشرفته ( دکتر علی دشتی)
 9. محاسبات عددی پیشرفته ( دکتر علی دشتی)
 10. روشهای پژوهشی ( دکتر مرتضی مغربی)
 11. خواص مهندسی پلیمرها ( دکتر علی دشتی)
 12. فرایندهای شکل دادن پلیمرها ( دکتر رضا عارفی نیا)
 13. طراحی سیستم های کنترل به کمک کامپیوتر ( دکتر محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی)
 14. سمینار ( دکتر )
 15. مدلسازی ومشابه سازی ( دکتر الهام یساری)
 16. انتگراسیون فرآیندها ( دکتر نفیسه فرهادیان)
 17. انتقال جرم پیشرفته ( دکتر مجید پاکیزه)
 18. پایان نامه ( دکتر )
 19. مدل سازی و شبیه سازی درصنایع غذایی ( دکتر سیدمحمود موسوی)
 20. مدل سازی و شبیه سازی درصنایع غذایی ( دکتر سیدمحمود موسوی)
 21. مهندسی مخازن گازی ( دکتر حسینعلی اخلاقی امیری)
 22. مکانیک سیالات دوفازی ( دکتر بابک امین شهیدی)
 23. پدیده های انتقال ( دکتر مهدی پورافشاری چنار)
 24. طراحی راکتورهای بیو شیمیایی ( دکتر رضا قشلاقی)
 25. روشهای خاص جداسازی ( دکتر علی احمدپور)
 26. بهینه سازی ( دکتر مهدی پورافشاری چنار)
 27. تکنولوژی آنزیمها ( دکتر محمود اخوان مهدوی)
 28. روش های تعیین مشخصات ( دکتر مرتضی مغربی)
 29. رئولوژی پیشرفته سیالات پلیمر ( دکتر زهرا مقصود)
 30. جاذب های نانو ساختار ( دکتر علی احمدپور)
 31. کنترل گسترده واحد های شیمیایی ( دکتر مهدی پناهی)