لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه مهندسي شيمي دانشکده مهندسی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

  1. پایان نامه ( دکتر )
  2. پایان نامه ( دکتر )
  3. پایان نامه دکترا ( دکتر )