سیدحسین مظلومی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

تخصص:ترموديناميک کاربردي - فرآوري گاز – جداسازي

 

تلفن:38805055-051

وبگاه شخصی:s.h.mazloumi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:s.h.mazloumi@um.ac.ir

سیدحسین  مظلومی

برنامه درسی هفتگی استاد

زهرا مقصود

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

تخصص:سامانه هاي پليمري چندجزئي (آلياژ پليمرها, نانوکامپوزيت هاي پليمري, ترموديناميک جدايي فازي) – غشاهاي پليمري

 

تلفن:38805144-051

وبگاه شخصی:maghsoud.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:maghsoud@um.ac.ir

زهرا  مقصود

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدمصطفی نوعی باغبان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:مهندسی شیمی دانشگاه سیدنی استرالیا

تخصص:پديده هاي انتقال و جداسازي – مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي – انرژي هاي تجديدپذير

 

تلفن:38805102-051

وبگاه شخصی:nowee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:nowee@um.ac.ir

سیدمصطفی  نوعی باغبان

برنامه درسی هفتگی استاد

الهام یساری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری:مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

تخصص:مدلسازی, شبیه سازی و کنترل – بهینه سازی در مهندسی شیمی و نفت

 

تلفن:38805179-051

وبگاه شخصی:elhamyasari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:elhamyasari@um.ac.ir

الهام  یساری

برنامه درسی هفتگی استاد