برنامه ی درسی هفتگی استاد (Majid Baniadam) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه
یکشنبه Engineering Mathematics(3.00),(کلاس A-35),begin from odd Advanced Engineering Mathematics(3.00),(کلاس D-26),begin from odd
دوشنبه Advanced Engineering Mathematics(3.00),(کلاس A-31),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Engineering Mathematics(3.00),(کلاس A-35),begin from odd
پنج شنبه