متقاضیان گرامی دوره دکتری مهندسی شیمی در سال 97

لطفا اطلاعات خواسته شده در فایل های زیر را به طور دقیق و کامل پر نموده و در اولین فرصت به ایمیل مربوطه ارسال فرمایید.
لطفا به نکات زیر توجه فرمائید:
1- از هر گونه تغییر در قالب بندی فرم و محتوای خانه های غیر مربوط خودداری کنید.
2- فرض بر صحت است و ذکر هر گونه اطلاعات نادرست منجر به عدم پذیرش داوطلب خواهد گردید.

 

اطلاعیه اصلاح شده

فایل اکسل (توجه : دكمه  Enable Content را در ابتداي ورود فشار دهيد و حتماً دكمه تعهد موجود در انتهاي صفحه اطلاعات ضروري را بايد كليك كنيد.)

فایل پیشنهادی توصیه نامه