• Bazdid_Alis
  • Bazdid_Taha
  • Bazdid_Khan
  • bazdid_Petroshimi
  • Metting
  • Bazdid_Recovery
  • کنفرانس2
  • کنفرانس1
  • عسلویه
  • پالایشگاه

اخبار

قابل توجه دانشجويان کارشناسی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

بدینوسیله به اطلاع می رساند که فرآیند انتخاب استاد راهنمای...

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱

قابل توجه دانشجويان عزيز مقطع کارشناسی

توجه 1: تبديل پيشنيازی به همنيازی توسط اساتيد راهنما فقط در سه حالت امکان...

۳۰ مرداد ۱۴۰۰

آخرین ترم بندی دروس کارشناسی مهندسی شيمی، پلیمر و نفت بصورت زیر است:

1- کارشناسی مهندسی شیمی

2- کارشناسی مهندسی پلیمر

3-...

۳۰ مرداد ۱۴۰۰


قابل توجه دانشجويان کارشناسی مهندسی شيمی، پليمر و نفت


       کلیه دانشجویان کارشناسی باید در انتخاب دروس، رعایت...


۳۱ مرداد ۱۴۰۰